Software Sources - מאגרי תוכנה

Delphi 10.1 Berlin

Delphi 10.1 Berlin Professional
הפלטפורמה האידיאלית לפיתוח יישומים עבור Windows 10, Mac, מובייל, ועבור האינטרנט של הדברים
תוכנת Embarcadero® Delphi 10.1 Berlin מציגה את הדרך המהירה ביותר לבנות ולעדכן יישומים העשירים בדאטה, היפר-מקושרים (hyper connected) ושובי-עין מבחינה ויזואלית, עבור Windows 10, ועבור Mac, מובייל, האינטרנט של הדברים ועוד.
במהירות ובקלות תוכל לעדכן יישומי VCL ו-FMX אל Windows 10, זאת באמצעות ה-VCL Controls, הסגנונות החדשים ל-Windows 10 והרכיבים של השירותים האוניברסליים לפלטפורמת Windows.
  קרא עוד..
Delphi 10.1 Berlin Enterprise
הפלטפורמה האידיאלית לפיתוח יישומים עבור Windows 10, Mac, מובייל, ועבור האינטרנט של הדברים
תוכנת Embarcadero® Delphi 10.1 Berlin מציגה את הדרך המהירה ביותר לבנות ולעדכן יישומים העשירים בדאטה, היפר-מקושרים (hyper connected) ושובי-עין מבחינה ויזואלית, עבור Windows 10, ועבור Mac, מובייל, האינטרנט של הדברים ועוד.
במהירות ובקלות תוכל לעדכן יישומי VCL ו-FMX אל Windows 10, זאת באמצעות ה-VCL Controls, הסגנונות החדשים ל-Windows 10 והרכיבים של השירותים האוניברסליים לפלטפורמת Windows.
  קרא עוד..
Delphi 10.1 Berlin Starter
הפלטפורמה האידיאלית לפיתוח יישומים עבור Windows 10, Mac, מובייל, ועבור האינטרנט של הדברים
תוכנת Embarcadero® Delphi 10.1 Berlin מציגה את הדרך המהירה ביותר לבנות ולעדכן יישומים העשירים בדאטה, היפר-מקושרים (hyper connected) ושובי-עין מבחינה ויזואלית, עבור Windows 10, ועבור Mac, מובייל, האינטרנט של הדברים ועוד.
במהירות ובקלות תוכל לעדכן יישומי VCL ו-FMX אל Windows 10, זאת באמצעות ה-VCL Controls, הסגנונות החדשים ל-Windows 10 והרכיבים של השירותים האוניברסליים לפלטפורמת Windows.
  קרא עוד..
Delphi 10.1 Berlin Architect
הפלטפורמה האידיאלית לפיתוח יישומים עבור Windows 10, Mac, מובייל, ועבור האינטרנט של הדברים
תוכנת Embarcadero® Delphi 10.1 Berlin מציגה את הדרך המהירה ביותר לבנות ולעדכן יישומים העשירים בדאטה, היפר-מקושרים (hyper connected) ושובי-עין מבחינה ויזואלית, עבור Windows 10, ועבור Mac, מובייל, האינטרנט של הדברים ועוד.
במהירות ובקלות תוכל לעדכן יישומי VCL ו-FMX אל Windows 10, זאת באמצעות ה-VCL Controls, הסגנונות החדשים ל-Windows 10 והרכיבים של השירותים האוניברסליים לפלטפורמת Windows.
  קרא עוד..