Software Sources - מאגרי תוכנה

ER/Studio

ER/Studio Data Architect
ER/Studio Data Architect, כלי בניית מודל נתונים מוביל בתעשייה, מאפשר לחברות לגלות, לרשום ולשמר מידע חיוני על פני מספר פלטפורמות בסיסי נתונים. עם תמיכה מקיפה בבסיסי נתונים, ארכיטקט הנתונים יכול להנדס, לנתח, לעצב ולייעל בסיסי נתונים קיימים. מודלים פיזיים ולוגיים עונים לצרכי ארכיטקט הנתונים ומפתח בסיס הנתונים על מנת להנדס בסיס נתונים איכותי. יכולות ניהול מודלים ושיתוף פעולה מפשטות את תהליך הבניה והתחזוקה של מודלי נתונים עסקיים.
   קרא עוד..
ER/Studio Data Architect Professional
ER/Studio® Data Architect Professional היא הפלטפורמה לבניית מודל נתונים המובילה בתעשייה. יכולות הארכיטקטורה ובניית מודל נתונים מאפשרות ללקוחות להגדיר Enterprise Data Models, כולל את היכולת להגדיר היררכיה של תתי-מודלים. תמיכה מלאה בבסיסי הנתונים מאפשרת גילוי, רישום ושימור של מידע עסקי חשוב על פני מספר פלטפורמות בסיסי נתונים.
ארכיטקט המידע יכול להגדיר מספר מודלים פיזים לכל מודל לוגי או שהמודלים הפיזים יכולים להיות עצמאיים, הכל בעזרת הגמישות שהתוכנה מספקת.יכולות הדיווח, תקשורת ושיתוף פעולה של ER/Studio Data Architect עוזרות לאכוף סטנדרטיים ארגוניים ולעבוד בצורה פרודקטיבית.
   קרא עוד..
Business Architect for ER/Studio
Business Architect for ER/Studio הוא כלי לבניית תצוגה גרפית של העסק שלך, מעקרונות הליבה שמתאים את העסק ועד לתהליכים שמפרטים איך העסק פועל. Business Architect מאפשר לך, בצורה פשוטה, למדל את תהליכי העסק ואיך כל תהליך משתמש במידע. המידול הקונספטואלי של Business Architect מספק דרך אינטואיטיבית להתוות תחומים ומושגים שיכולים לאחר מכן להוביל ליצירת מודלי נתונים מפורטים.
   קרא עוד..
Viewer for ER/Studio
Viewer for ER/Studio מספק סביבה אינטראקטיבית לגישה למודלי נתונים של ER/Studio. יישום זה מציע את אותן תכונות ניווט מתוחכמות של ER/Studio לחברי צוות בארגון שרוצים יכולות צפייה מתקדמות אך אינם זקוקים לערוך את הדגמים.
   קרא עוד..