Software Sources - מאגרי תוכנה

ER/Studio Data Architect Professional XE6

ER/Studio Data Architect Professional XE6
ER/Studio® Data Architect Professional היא הפלטפורמה לבניית מודל נתונים המובילה בתעשייה. יכולות הארכיטקטורה ובניית מודל נתונים מאפשרות ללקוחות להגדיר Enterprise Data Models, כולל את היכולת להגדיר היררכיה של תתי-מודלים. תמיכה מלאה בבסיסי הנתונים מאפשרת גילוי, רישום ושימור של מידע עסקי חשוב על פני מספר פלטפורמות בסיסי נתונים.
ארכיטקט המידע יכול להגדיר מספר מודלים פיזים לכל מודל לוגי או שהמודלים הפיזים יכולים להיות עצמאיים, הכל בעזרת הגמישות שהתוכנה מספקת.יכולות הדיווח, תקשורת ושיתוף פעולה של ER/Studio Data Architect עוזרות לאכוף סטנדרטיים ארגוניים ולעבוד בצורה פרודקטיבית.


המוצר הנמכר באתר: ER/Studio Data Architect Professional XE6, Multi Platform Workstation License for Windows

למידע נוסף ולרכישת גרסה שונה של המוצר, אנא צרו קשר.

מחיר רישיון חדש: 5505 דולר
מחיר תחזוקה שנתי (אופציאונלי): 1101 $