Software Sources - מאגרי תוכנה

ER/Studio Data Architect XE6

ER/Studio Data Architect XE6
ER/Studio Data Architect, כלי בניית מודל נתונים מוביל בתעשייה, מאפשר לחברות לגלות, לרשום ולשמר מידע חיוני על פני מספר פלטפורמות בסיסי נתונים. עם תמיכה מקיפה בבסיסי נתונים, ארכיטקט הנתונים יכול להנדס, לנתח, לעצב ולייעל בסיסי נתונים קיימים. מודלים פיזיים ולוגיים עונים לצרכי ארכיטקט הנתונים ומפתח בסיס הנתונים על מנת להנדס בסיס נתונים איכותי. יכולות ניהול מודלים ושיתוף פעולה מפשטות את תהליך הבניה והתחזוקה של מודלי נתונים עסקיים.
 


המוצר הנמכר באתר: ER/Studio Data Architect XE6 - for Multi-Platform Workstation for Windows

למידע נוסף ולרכישת גרסה שונה של המוצר, אנא צרו קשר.
 

מחיר רישיון חדש: 4005 דולר
מחיר תחזוקה שנתי (אופציאונלי): 801 $