Software Sources - מאגרי תוכנה

Viewer for ER/Studio

Viewer for ER/Studio
Viewer for ER/Studio מספק סביבה אינטראקטיבית לגישה למודלי נתונים של ER/Studio. יישום זה מציע את אותן תכונות ניווט מתוחכמות של ER/Studio לחברי צוות בארגון שרוצים יכולות צפייה מתקדמות אך אינם זקוקים לערוך את הדגמים.

להצעת מחיר ולמידע נוסף, פנה אלינו כאן.