Software Sources - מאגרי תוכנה

InterBase XE7 Desktop

InterBase XE7 Desktop
InterBase גרסת Desktop
האם אתה צריך את הכח של InterBase עבור מכונה שהיא standalone ?
מהדורת Desktop של InterBase XE7 מספקת לך פתרון אדיר עבור מכונות standalone  אשר רץ עליהן יישום אחד או מספר יישומים אשר צריכים להתחבר לאותו בסיס נתונים או לבסיסי נתונים שונים. מהדורת Desktop מציעה יכולות של SQL RDBMS לחיבור מקומי של יישומים רבים והיא ניתנת להרחבה לכמות של עד 8 CPUs/Cores.  מהדורת Desktop מגיעה עם כל היכולות של InterBase, כולל footprint קטן (תופסת שטח מועט), הצפנה מסוג AES להגברת האבטחה, זמינות גבוהה (high availability) וביצועים גבוהים, ועבודות מינהלה אפסיות. מהדורת Desktop הינה אידיאלית עבור ספקי תוכנה עצמאיים (ISVs), עבור יצרני ציוד מקורי (OEMs) ועבור מפיצים (VARs), שהינם עסקים בגודל קטן ובינוני, שצריכים לשבץ את בסיסי הנתונים לתוך היישומים שלהם.
פלטפורמה נתמכת: InterBase XE7 for Windows

להלן המחיר עבור רשיון למשתמש אחד. אם אתה צריך רשיון לכמות גדולה יותר של משתמשים, פנה אלינו כאן.


מחיר רישיון חדש: 64 דולר
מחיר לשדרוג רישיון: 32 דולר
מחיר תחזוקה שנתי (אופציאונלי): 19 $