Software Sources - מאגרי תוכנה

InterBase XE7 ToGo

InterBase XE7 ToGo
InterBase XE7 ToGo Edition

תוכנת InterBase XE7 בגרסת ToGo הינה בסיס נתונים מלא אפשרויות, הניתנת להטמעה (embeddable) ומתאימה למגוון של מכשירים (multi-device). התוכנה מיועדת לחלונות, Mac ו-iOS ורצה בסביבה עצמאית (stand-alone), עם זאת התוכנה מאפשרת גם הפצה של יישומים אשר באופן ישיר עושים שימוש במנוע ה-DLL של InterBase. אין כל צורך להריץ תהליך נפרד של בסיס הנתונים של השרת, ולפיכך, מנוע החיפוש של בסיס הנתונים, תוך כדי התהליכים של היישום, תופס גודל שטח (footprint) קטן ביותר. יחד עם יתרונות חשובים נוספים, כגון: אבטחה גבוהה, אי-נחיצות של פעולות אדמיניסטרציה, וקלות ההתקנה, תוכנת InterBase XE7 ToGo הינה פתרון מעולה עבור מפיצי תוכנה ומטמיעים (VARs), יצרני ציוד (OEMs), וספקי תוכנה עצמאיים (ISVs).

המחיר למטה מתייחס לרשיון מסוג Embedded למשתמש אחד.


מחיר רישיון חדש: 64 דולר
מחיר לשדרוג רישיון: 32 דולר
מחיר תחזוקה שנתי (אופציאונלי): 19 $