Software Sources - מאגרי תוכנה

ER/Studio Data Architect XE6

לקוח נכבד, נודה לך באם תציין בשדה הערות את מספר העוסק המורשה או מספר תעודת הזהות. 

פרטי הלקוח
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
תעודת זהות או מספר ע.מ:

פרטי חשבונית
חשבונית על שם:
הערות:

אפשרויות משלוח
סוג המשלוח:
כתובת למשלוח
לכבוד:
רחוב ומספר בית:
עיר:
מיקוד:

תשלום
ברצוני לשלם סכום שנתי על תחזוקה(801 $)
ברצוני לשלם בכרטיס אשראי
 
סוג הכרטים:
מספר הכרטיס:
מספר אימות (cvv2):
מאסטרקארד ו ויזה , אמריקן אקספרס
תאריך תפוגה: /
שם בעל/ת הכרטיס:
מס' ת.ז. של בעל/ת הכרטיס:
ברצוני למסור את פרטי החיוב בטלפון

סכום החיוב: 4005 $
סכום לחיוב בעבור תחזוקה שנתית:801 $
סה''כ כולל מע''מ : 5671.08 $
סה''כ כולל מע''מ : 4725.9 $

   חזור למוצרים